22521460340_08b2d042fd_bZajišťujeme školení v oblasti odpadového práva zejména pak s nakládáni s odpady pro všechny zaměstnance, zejména pak pro odpovědné THP a pracovníky mající kontakt s nebezpečnými látkami vůbec.

Zajišťujeme veškeré administrativní práce spojené s odpadovým hospodářství od vzniku po likvidaci odpadu. Vysvětlujeme v čem i domácí chemie používaná na čistění a hygienu může být nebezpečná stejně jako prostředky běžně používané v dílnách jak profesionálů tak kutilů.

Vysvětlujeme pojem odpadové právo a které statě byl převzaty z Evropského unijního práva a které jsou vnitrostátní právní úprava zejména pak zákon 185/2001 o odpadech a jeho poslední novela zákon 264/2011 včetně všech vyhlášek vztahujících se k tvorbě a manipulaci s odpady v dané průmyslové činnosti.

Zdůrazňujeme základní povinnosti původce odpadu, a jaké jsou povinnosti výrobců (dovozců) vybraných výrobků v systému odpadového hospodářství.

Na závěr pojednáváme o právní odpovědnosti a novém trestním zákonu zejména par. 298 (neoprávněné nakládání s odpady), a o možných správních deliktech právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, stejně jako o nápravných opatřeních. Neopomeneme se zmínit o přeshraničním pohybu odpadů a o kategorizaci odpadů k odstranění a odpadů k využití, kde informujeme o zeleném seznamu volně obchodovatelného zboží a žlutém seznamu a odpadech nezařazených, kde se vyžaduje souhlas příslušných orgánů dotčených států.