Průzkum kontaminace a sanační práce:

  • Provádíme průzkum objektů potencionálně určených ke kontaminaci a potvrzujeme nebo negujeme stupeň kontaminace a navrhujeme nápravná opatření včetně pracovních postupů
  • Vypracováváme metody sanace, které máme laboratorně a provozně ověřeny a tyto aplikujeme v praxi
  • Zabezpečujeme likvidaci vzniklého odpadu
  • Podílíme se na technologických zásazích jak jednorázových tak i dlouhodobých

Fort-greely-low-level-waste