Naše společnost provádí demontáže, čištění, opravy zásobníků, nádrží z oboru chemického průmyslu, vodárenství, olejového hospodářství, kotelen a jiných zařízení včetně demontáží technologických celků, potrubních rozvodů, kompresorů, kotlů atd. Součástí demontáží jsou úpravy demontovaných částí  k dalšímu zpracování. Zajistíme spolu s demontážemi i demolice předmětných objektů a staveb.

Vzniklé odpady odstraníme dle zákona o odpadech č. 185/2001Sb. V platném znění včetně všech prováděcích vyhlášek.

736512_5c771778