Pro naši pracovní činnost – podnikání v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí – máme plnou kvalifikaci a vlastníme následující povolení a oprávnění:

  • Osvědčení o kvalifikaci pro provádění kontroly těsnosti nádrží jímek a podobných zařízení metodou měření změn v souladu s požadavky vyplývající ze zákona 273/2010 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb. v platném znění, v souladu s ČSN 75 0905 a příslušnými souvisejícími normami a předpisy pro daná zařízení.
  • Koncesní listina – Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.
  • Koncesní listina – Silniční motorová doprava nákladní.
  • Živnostenský list – Podnikání v oblasti nakládání s odpady.
  • Živnostenský list – Specializovaný maloobchod.
  • Živnostenský list – Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti.
  • Živnostenský list – Činnost technických poradců v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí.
  • Živnostenský list – Přípravné práce pro stavby.
  • Dvě fyzické osoby  odborně způsobilé dle par. 44 b zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
  • Certifikát společnosti DET NORSKE VERITAS opravňující k auditorské činnosti EMS (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS) dle ČSN EN ISO 14 001