laboratory_1999V rámci environmentální politiky společnosti realizujeme poradenské a ekologické služby v oblasti odpadového hospodářství, vodního hospodářství, ochrany ovzduší. Naše společnost disponuje pracovníky, kteří v oblasti aktivního poradenství při zavádění EMS-systému environmentálního managementu firem provedou dle ČSN EN ISO 14 001 environmentální přezkoumání a připraví společnost formou interních auditů k získání systémové certifikace EMS.

V oblasti technických prací při nakládáni s nebezpečnými odpady nabízíme komplexní poradenství a vedení všech dokumentů (řádná evidence odpadů, vyhotovení celoročního hlášení o evidenci odpadů s předáním na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností v zákonem stanovené lhůtě). Nabízíme zpracování provozních řádů na sběr, výkup, úpravu a odstranění odpadů kategorie N i O, nabízíme zpracování provozních řádů vodohospodářských děl a havarijních plánů, včetně vyřízení s příslušnými správními orgány. Nabízíme také řešení problematiky odpadních vod – chemické a mechanické úpravy odpadních vod, optimalizace čistícího procesu, možnost recirkulace, zásahu do stávající technologie.

Nabízíme taktéž řešení problematiky průmyslových a jiných kalů jak v oblasti předúpravy tak konečného zpracování až do stadia hygienizace a uložení.