Čištění zásobníků a nádrží – vyčistíme zásobníky a nádrže od naftových, olejových i jiných zbytků. Provedeme demontáž a sešrotování vyřazených zásobníků a nádrží, vzniklé odpady odstraníme dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech

Čištění kanalizace – zorganizujeme mechanické vyčištění kanalizačního sběrače včetně šachtic, jímek a lapolů. Kanalizaci vizuálně zdokumentujeme (foto, video)