Naše firma
Chemická bezpečnost s.r.o. byla založena v roce 2001, jako ryze česká, soukromá firma s hlavní činností – podnikání v oblasti ochrany životního prostředí. Nakládání s odpady patří mezi nejdůležitější oblast nabídky činnosti firmy Chemická bezpečnost s.r.o.